Електронні класні журнали та щоденники з можливостями дистанційного навчання

Політика конфіденційності

Заява про конфіденційність

Ми зацікавлені у захисті Вашої особистої інформації.
ТОВ
«НОВІ ЗНАННЯ» (надалі - «NZ») з ідентифікаційним номером 35856569 бере відповідальність за охорону Ваших особистих даних.

Нижче наведена інформація: чому, як та яку інформацію обробляє «NZ» разом з інформацією щодо способу комунікації у разі виникнення питань, що стосуються обробки Ваших персональних даних. Підприємство зобов’язується обробляти Ваші персональні дані у відповідності до чинного законодавства.

Використовуючи програму (мобільний додаток) «NZ» (https://nz.ua), Ви погоджуєтеся на збір і використання інформації на умовах, зазначених нижче в цій Політиці конфіденційності. Якщо Ви не згодні дотримуватися цієї Політики конфіденційності, будь ласка, негайно припиніть використання програми (https://nz.ua).

ТОВ «НОВІ ЗНАННЯ» забезпечує захист iнформацii вiдповiдно до вимог нормативних документiв з технiчного захисту iнформацiї.

Завантажити атестат відповідності КСЗІ системи
(Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України).

 

Визначення термінів

Особисті дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (суб’єкт даних).

Знеособлені дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка не може бути ідентифікована за допомогою цих даних.

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, яка є володільцем персональних даних або якій надано право обробляти ці дані від імені володільця. У разі, якщо в обов’язках та умовах не зазначена інша особа, відповідальність за захист даних несе ТОВ «НОВІ ЗНАННЯ».

Особа, що обробляє персональні дані – фізична або юридична особа, яка на засаді потреб та доручень розпорядника персональних даних обробляє персональні дані.

Обробка персональних даних – дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

 

Участь у системі

Участь у системі є добровільною та регулюється цією Політикою конфіденційності. Кожна школа, яка є учасником проекту, ґрунтуючись на бажанні батьків та дітей, власноруч додає у систему облікові записи цих батьків та дітей. Нашою компанією пропонується школам отримувати згоду батьків на участь у проекті під час проведення батьківських зборів або іншим способом, кожна школа власноруч регулює свої відносини з батьками. ТОВ «НОВІ ЗНАННЯ» не несе відповідальності за ці відносини та внутрішній облік у школах. Інформація, яка додається у систему, є номер телефону, Прізвище, Ім’я та по-Батькові користувача, які потрібні для внутрішнього обліку у школі при роботі з системою. Додане ім’я (нік) користувача може бути довільним, номер мобільного телефону може бути знеособленим.
У випадку додавання школою Знеособлених даних на вимогу учасників системи, ці дані не можуть вважатися Персональними даними.

Який закон регулює обробку персональних даних?

Обробка персональних даних регулюється Законом України «Про захист персональних даних», прийнятим 1 червня 2010 року і зареєстрованим за № 2297-VI та Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament.

 

Обробка персональних даних

У якому обсязі будуть оброблені особисті дані?

Ваші персональні дані будуть оброблені у тому обсязі, який ми отримали від володільця персональних даних (Прізвище, Ім’я, по-Батькові, мобільний телефон).

Для чого проводиться обробка персональних даних?

Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою надання послуг в мобільному додатку «NZ», тобто для доступу до Вашої персональної сторінки в системі.

На підставі чого можлива обробка персональних даних?

Обробка персональних даних здійснюється за умови надання суб'єктом персональних даних однозначної згоди на обробку таких даних. Ця однозначна згода надається суб'єктом персональних даних у момент першої авторизації в системі шляхом натискання кнопки погодження з правилами системи.

Який проміжок часу будуть оброблятися мої персональні дані?

Ваші персональні дані будуть оброблятися після Вашої згоди про їх обробку до моменту відмови від користування послугами програми «NZ» (https://nz.ua).

Яким чином та коли я можу відмовитись від обробки персональних даних?

Вашу добровільну згоду на обробку персональних даних можливо скасувати у будь-який час, а саме надсиланням e-mail листа на адресу: nz@nz.ua або за допомогою звернення в наш контакт центр, контакти якого вказані на сторінці «Технічна підтримка». Скасування згоди на обробку даних не впливає на обробку даних, якщо вони обробляються на основі іншої правової підстави (якщо обробка здійснюється на підставі закону, необхідна для виконання згод та юридичних зобов’язань або з інших причин, що зазначені у чинному законодавстві).

Які особи мають доступ до моїх персональних даних?

До Ваших персональних даних мають доступ відповідальні особи ТОВ «НОВІ ЗНАННЯ», директор, класний керівник та вчителі школи в якій зареєстрован ваш особистий обліковий запис, та відповідальні особи: Засновника закладу освіти (наприклад, місцевого органу управління освітою з правами розпорядника персональних даних) і структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України.

При передачі особистих даних між окремими вещезазначеними установами завжди дотримуються всі правила з безпеки при передачі персональних даних.

У який спосіб я можу зв’язатись з Вами, як з розпорядником?

Для керування Вашою особистою інформацією можете зв’язатись зі школою (вашим класним керівником, директором або завучами), засновником закладу освіти, або з нами по електронній пошті: nz@nz.ua чи за допомогою звернення в наш контакт центр, контакти якого вказані на сторінці «Технічна підтримка». З метою підвищення якості послуг та ведення обліку виконання правових обов'язків розпорядником, здійснюється моніторинг усіх повідомлень між Вами та розпорядником.

Суб’єкт персональних даних має такі права у сфері захисту персональних даних:

a) скасувати згоду про обробку персональних даних;

b) вимагати змінити та доповнити персональні дані;

c) вимагати певні обмеження на обробку інформації;

d) надсилати скарги щодо обробки персональних даних;

e) вимагати перенесення даних;

f) мати доступ до своїх персональних даних;

g) отримувати інформацію про порушення зберігання персональних даних у певних випадках;

h) видаляти особисті дані у певних випадках (право «бути забутим»);

i) інші права, викладені в загальних правилах захисту персональних даних № 2297-VI та № 2016/679.

Чи потрібно мені надавати мою особисту інформацію? Що робити, якщо я не хочу надавати свої особисті дані?

Свою особисту інформацію Ви надаєте лише добровільно. Ви не зобов’язані її надавати чи надавати достовірну інформацію. Надана вами інформація може відноситися до Знеособлених даних, це не порушує правил користування системою «NZ». Надання нам даних – одна з умов можливості користування програмою «NZ». Відмовою від надання нам даних (особистих і знеособлених) Ви втрачаєте можливість роботи с програмою.

Яким чином забезпечується захист моїх персональних даних?

ТОВ «НОВІ ЗНАННЯ» забезпечуе захист iнформацii вiдповiдно до вимог нормативних документiв з технiчного захисту iнформацiї. Вся Ваша персональна інформація захищається спеціальними технологіями. Однак об'єктивно неможливо повністю гарантувати безпеку ваших особистих даних. Таким чином неможливо на 100% гарантувати, що третя особа не зможе отримати доступ до Вашої особистої інформації. Саме тому розпорядник гарантує періодичну перевірку системи на предмети «слабких місць» для зменшення ризику атак третіх осіб та проводить певні заходи безпеки для запобігання несанкціонованого доступу. Нові заходи безпеки регулярно оновлюються. Проте кожен суб’єкт даних несе відповідальність за збереження свого унікального пароля та іншої інформації для будь-яких облікових записів в секреті та постійного контролю доступу до свого облікового запису.

 

Політика використання файлів cookies

Cookies являють собою невеличку кількість даних, які відправляють наші сервери Вашому комп’ютеру або мобільного пристрою. Їх ціллю є краще використання наших сервісів та пристосування їх вмісту за Вашими потребами.

Cookies зараз використовують майже всі Інтернет - ресурси світу. Метою cookies є підвищення зручності використання Вами Інтернет - сторінок, які Ви вже колись відвідували, тому вони для Вас дуже корисні. У разі повторного відвідування наших сторінок з одного і того ж комп’ютеру та того ж самого браузеру, cookies допомагає запам’ятати сторінки, які Ви використовували, а також налаштування, що Ви колись робили.

 

Види cookies

Існують такі види cookies-файлів: «сеансові» і «постійні». Сеансові cookies є тимчасовими і зберігаються тільки до моменту вимкнення браузера. Постійні cookies залишаються на жорсткому диску комп'ютера або на електронному носії до тих пір, поки їх не видалити або не закінчиться термін їх дії. Cookies не можуть ідентифікувати Вас як особу. Метою постійних cookies є пристосування наших сторінок Вашим вподобанням, а не те, щоб ми ідентифікували Вас як особу. Cookies не зв’язані з іншими даними системи.

Ми використовуємо Cookies лише з технічною метою і таким чином, що Вашу особистість неможливо ідентифікувати.

На наших Інтернет - сторінках на Ваш комп’ютер також можуть зберігатися cookies наших операторів технічного зв'язку (Cloudflare Inc).

 

Якщо я не хочу використовувати cookies

Основні веб-браузери підтримують керування файлами cookies. Це означає, що Ви можете вручну видалити cookies у налаштуваннях, заблокувати їх або повністю заборонити їх використання. Можливо дозволити використання cookies лише на декількох Інтернет - сторінках. Якщо хочете дізнатися більше про налаштування cookies, скористайтеся інструкцією Вашого браузера. Якщо у браузері дозволено використання cookies, припускаємо, що Ви погоджуєтесь використовувати cookies на наших серверах.

 

Зміни в нашій Політиці конфіденційності

Ми залишаємо за собою право змінювати цю Політику конфіденційності. Будь-які зміни, які ми можемо внести в нашу Політику конфіденційності в майбутньому, будуть оприлюднені і донесені до відома учасників системи за допомогою інтерфейсу системи та інформування шкіл про такі зміни.

 

Зв'язок

Запитання, коментарі та запити стосовно цієї Політики конфіденційності можуть бути надіслані по електронній пошті: nz@nz.ua або за допомогою звернення в наш контакт центр, контакти якого вказані на сторінці «Технічна підтримка».